SMS pôžička Ferratum


Upozornenie: Informácie na tomto webe nie sú aktuálne!

Fínska pôžička cez SMS je najjednoduchšou možnosťou ako si rýchle a jednoducho vypožičať peniaze. Pôžička je poskytovaná osobám starším 20 rokov, ktoré sú zamestnané a majú čistý trestný register. Navyše je vyžadovaný i čistý záznam v registri dlžníkov. Jedná sa o čisto osobnú formu pôžičku. Po nevyhnutnom overení v registri dlžníkov sa následne rozhodne o poskytnutí prostriedkov. Vždy je vyhradené právo bez udania dôvodu žiadosť zamietnuť. Možnosť poskytovania rýchlej pôžičky pomocou SMS je opakovateľná, pokiaľ bola predošlá SMS pôžička riadne splatená.

Fakty o SMS pôžičke

SMS pôžička od 25 € do 250 €

Pri prvej žiadosti je možné žiadať o pôžičku 25 €, 50 € a 75 €. Splatnosť pôžičky je jednotne nastavená na 15 dní a poplatky sú závislé od veľkosti pôžičky. Každých požičaných 25 € predstavuje poplatok vo výške 6,25 €. Takže pôžička 75 € odpovedá poplatkom 18,75 € a pre ilustráciu pôžička 200 € odpovedá 50 €. Pôžička musí byť v termíne riadne splatená. Termín začína dňom, kedy je pôžička žiadateľovi vyplatená. Do 15 dní musí byť pôžička po jej obdŕžaní bez zbytočných odkladov splatená.

Pre prvú žiadosť je možné žiadať len 25 €, 50 € alebo 75 € čiastky zaslanej poštovou zloženkou na adresu miesta bydliska. Pre následnú žiadosť je možné zaslanie väčších čiastok priamo na bankový účet.

Poplatky za SMS pôžičku

Pôžička Poplatok Poplatok za predĺženie pôžičky
o ďalších 15 dní
25 € 6,25 € 4 €
50 € 12,50 € 8 €
75 € 18,75 € 11 €
100 € 25 € 15 €
150 € 37,50 € 23 €
200 € 50 € 30 €
250 € 62,50 € 38 €
RPMN 21075,46%

Ako zažiadať o SMS pôžičku?

Najjednoduchšou cestou je online žiadosť. Pokiaľ preferujete mobilný telefón, k dispozícii máte taktiež SMS žiadosť.

Schválenie

Do 30 minút od schválenia Vašej žiadosti obdržíte prostredníctvom sms odpoveď. Zaslaním žiadosti o pôžičku sa žiadateľ zaväzuje, že sa oboznámil s podmienkami zmluvy a že s nimi plne súhlasí.Spôsob zaslania a splácania prostriedkov

Zaslanie peňazí prebieha veľmi rýchle. Peniaze sú obvykle pomocou poštovej poukážky zaslané na adresu trvalého bydliska žiadateľa, ktoré je uvedené v SMS správe či v internetovom formulári. Peniaze sú zaslané v nasledujúcich 3-4 dňoch od schválenia. Žiadosti sa spracovávajú v pracovných dňoch od 8 do 21 hodiny. Zákaznícky servis je v týchto hodinách plne k dispozícii.

Forma splácania

Záleží na voľbe žiadateľa. Prvou možnosťou je zloženka. Ta je zasielaná na trvalú adresu žiadateľa a môže byť uhradená na Slovenskej pošte či zadaním príkazu z účtu žiadateľa. Práve príkaz k úhrade je najjednoduchšou možnosťou, ale je dôležité vždy zadať správne údaje o platbe, aby nenastali problémy s priradením splátky správne k danej pôžičke. SMS pôžičku je možné bez problémov splatiť pred dátumom splatnosti.

Splatenie pôžičky je stanovené na 15 dní. Prvou žiadosťou o rýchlu pôžičku je možné získať maximálne 75 €. Po jej následnom splatení je možné túto sumu zvyšovať.

Predĺženie splatnosti pôžičky

Štandardná splatnosť sms pôžičky je 15 dní. Pokiaľ však chcete predĺžiť jej splatnosť bez zmluvných pokút, ta možnosť existuje. Za poplatok nie je problém predĺžiť splatnosť rýchlej pôžičky o ďalších 15 dní. Ako predĺžiť splatnosť nájdete tu.

Zmluvné pokuty

Účtované sú len tri zmluvné pokuty a to za prvé tri týždne, ktoré uplynú po dobe splatnosti. Pokiaľ nie je do tejto doby pôžička uhradená, dlžník je predaný do inkasnej agentúry Intrum Justicie. Táto spoločnosť si za vybavenie celej záležitosti účtuje podľa platného sadzobníku ďalšie penále.© 2014 www.Ferratum-pozicky.sk, Všetky práva vyhradené. Kontaktné informácie
Kopírovanie textov, alebo ich časti a fotografií je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa zakázané.